vitaliteit

Samen gezond op het werk!

Samen gezond op het werk!

Hoe belangrijk is vitaliteit op de werkvloer?
Medewerkers moeten (leren) omgaan met een continu veranderde wereld, zowel privé als zakelijk. In de privésituatie krijgt de medewerker logischerwijs te maken met de verschillende levensfases (verandering van gezinssamenstelling en het ouder worden dat gepaard gaat met fysieke of psychische ongemakken). Op het werk zal de medewerker zich ook voor de volle honderd procent moeten geven. Op zich is het niet zo raar dat een medewerker voelt dat hij continu onder spanning staat, moet presteren en er bijna geen tijd is om even adem te halen.

Vitaliteit in het bedrijfsleven
Vitaliteit loopt als een rode draad door het bedrijfsleven heen. Externe factoren of trends dwingen organisaties aan de slag te gaan met vitaliteit. Maar wat zijn precies die externe factoren of trends?

 • Langer werken en een hogere pensioenleeftijd
  Tegenwoordig is het heel normaal dat medewerkers ’s avonds, in het weekend en tijdens de vakantie achter de laptop kruipen om nog even de mailbox door te lopen. Ook vergrijst de beroepsbevolking, waardoor de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels is verhoogd naar 67 jaar.
 • Financiële risico’s
  Werkgevers zijn financieel verantwoordelijk voor de kosten van verzuim van hun medewerkers. Het is dus belangrijker dan ooit tevoren dat medewerkers gezond en vitaal blijven.
 • Een hoger verzuim leidt tot lagere productiviteit
  Werkgevers krijgen steeds meer hinder van het onbedoelde ongezonde leven van hun medewerkers. Ongezond leven is vaak een voorbode van hoger verzuim en een lagere productiviteit. Andersom gaat deze wijsheid ook op: blije medewerkers zorgen voor blije klanten en voor een goede sfeer in de organisatie.
 • Werken is topsport
  Steeds meer wordt werken vergeleken met topsport. Alleen is het bedrijfsleven voornamelijk bezig met het spelen van de wedstrijd en te weinig met trainen en herstellen. Doordat iedereen altijd overal bereikbaar is vervagen deze grenzen nog veel meer. Werkgevers moeten zorgen dat de grenzen zichtbaar blijven en dat er tussendoor ruimte en tijd is voor trainen en herstellen.

Weten of vitaliteit jou kan helpen?