RE-integratie

Terugkeer naar de (juiste) werkplek

Terugkeer naar de (juiste) werkplek

Na een lange periode van ziekte starten met een re-integratietraject, dat is niet niks. Je keert terug naar werk. Dat kan bij je huidige werkgever zijn of bij een nieuwe werkgever (eerste spoor en tweede spoor). Je zoekt begeleiding bij de zoektocht naar een baan, na een periode van werkloosheid. Bijvoorbeeld met een uitkeringssituatie zoals ZW, WW, WAO, WIA of de bijstand.


Verandering vraagt aandacht
De meeste van onze cliënten komen vanuit een situatie waarin ze niet terug kunnen naar hun oude werkzaamheden. Ook komt het voor dat iemands capaciteiten en mogelijkheden zijn veranderd door ziekte. De nieuwe situatie heeft effect op de werk-privébalans. De weg naar weer opnieuw aan het werk gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid, verdriet, angst en weerstand. Met coaching en persoonlijke aandacht staan we hier samen bij stil. We bouwen rustig aan een goede en vertrouwde onderlinge band. Vanuit deze basis bouwen we stap voor stap verder aan de weg naar werk.


Nieuwe perspectieven door re-integratietraject
Samen werken we aan nieuwe perspectieven en een prettige en duurzame terugkeer naar werk. We richten ons op je kwaliteiten en talenten. Waar word je gelukkig van, waar ben je goed in en welke kant wil je op? Natuurlijk hebben we ook aandacht voor je belemmeringen en/of je beperkingen. Zo kan het zijn dat je minder aankan dan voorheen. Wat de situatie ook is, samen werken we aan een nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden. We richten onze blik op de korte en op de langere termijn en we verkennen samen de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.


Ieder mens is uniek
Ieder mens is uniek en iedereen heeft zijn eigen verhaal, kwaliteiten, wensen en grenzen. Dat vraagt om een individuele benadering en aanpak met een traject dat aansluit op de situatie van de deelnemer. Na een persoonlijke intake stellen we een individueel adviesplan op. Daarin geven we je een realistisch beeld van de arbeidsmogelijkheden en het re-integratietraject.


Het traject kan bijvoorbeeld bestaan uit de onderdelen:

  • Persoonlijke verkenning
  • Oriëntatie
  • Praktisch loopbaanonderzoek
  • Actie
  • Begeleiding

Netwerk en eigen regie
Eigen regie staat centraal in onze aanpak. We stimuleren je om vanuit eigen kracht keuzes te maken en stappen te zetten. Waar nodig begeleiden we je hierin. Bijvoorbeeld om je netwerk aan te spreken en uit te breiden. Ook zetten we ons eigen sterke netwerk actief in, om de kans op passend werk zo groot mogelijk te maken.


Passende baan en nazorg
Een passende baan, waarin je met nieuwe energie aan het werk kan, vanuit een duurzaam perspectief. Dat is waar we voor gaan en dat is waar we al veel werkgevers, werknemers en cliënten succesvol in hebben begeleid. Onze dienstverlening eindigt niet bij plaatsing.

Weten of re-integratie jou kan helpen?