Portfolio

In 2019 is de overheid een regeling gestart voor ontwikkeladvies voor 45-plussers. Iedereen verdient het om op werkgebied op de juiste plek te zitten en werkgeluk te behalen. 


Het doel van deze subsidie was om de 45-plusser bewust na te laten denken over zijn/haar carrière.  Ze moesten de regie weer terugkrijgen! We keken of en hoe de cliënt zich kon ontwikkelen of dat er een loopbaanswitsch gewenst was. Samen gingen we er voor zorgen dat de cliënt (weer) met plezier naar het werk ging!

september 2019 - december 2019

Meerdere tevreden cliënten

| Wat hield het traject in?

| Herken je dit?

Je hebt het prima naar uw zin op je werk: leuke collega's, werk waar je goed in bent, geschikte werktijden en een salaris waar je tevreden mee bent. Kortom een goede werkplek voor jou. Wel wordt je een jaartje ouder en de veranderingen op het werk blijven doorgaan. Denk je nog wel eens terug aan hoe het werk 10-15 jaar geleden was? Niet meer te vergelijken met nu!

| Waarom ontwikkeladvies?

Vraag je je wel eens af hoe je huidige werk er over tien jaar uit zal zien? Kun je jouw huidige werk nog wel tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Hoe kun je het werken leuk houden? Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden en welke stappen moet je zetten? Het ontwikkeladvies biedt de mogelijkheid om, met een professionele loopbaanadviseur, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

| Wat heb jij eraan?

Tijdens de persoonlijke begeleiding zullen we jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen bespreken. Na het volgen van dit ontwikkeltraject zul je meer zicht hebben op wat de toekomst voor je brengt en hoe je hier zelf invloed op kan hebben. Je zult een beter beeld hebben van wat je wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat je werkend, en met plezier, de AOW-leeftijd kan bereiken. Op basis van deze gesprekken stellen we een duidelijk en bruikbaar ontwikkelplan op. Met dit plan kun je de toekomst aan!

| Deelname in een veilige omgeving

Deelname aan het traject is volledig op vrijwillige basis. De gesprekken vinden plaats in een voor jou veilige omgeving. Wat tijdens het ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen jou en mij. Je werkgever wordt dus niet geïnformeerd over je deelname en de resultaten van het traject. Je mag uiteraard zelf beslissen of je dit later met je leidinggevende bespreekt of niet.

| Wat verwacht ik van jou?

  • Voor aanvang vul je een vragenlijst (zgn. nulmeting) in over je huidige werk en loopbaan.
  • Je  toestemming dat het Ministerie van SZW via het onderzoeksbureau Regioplan jou mag benaderen met een nieuwe vragenlijst.
  • Het ondertekenen van een prestatieverklaring ter controle van je deelname en de uitvoering van het Ontwikkeladvies.

Het ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week in loondienst of als ZZP’er werkzaam zijn.

Als je al werkloos bent, je werk wegens ziekte niet meer kan doen of al een ontslag/reorganisatie regeling voor jou van kracht is kun je niet deelnemen.

2019 | Design & Development Coffeeclip

Portfolio

In 2019 is de overheid een regeling gestart voor ontwikkeladvies voor 45-plussers. Iedereen verdient het om op werkgebied op de juiste plek te zitten en werkgeluk te behalen. 


Het doel van deze subsidie was om de 45-plusser bewust na te laten denken over zijn/haar carrière.  Ze moesten de regie weer terugkrijgen! We keken of en hoe de cliënt zich kon ontwikkelen of dat er een loopbaanswitsch gewenst was. Samen gingen we er voor zorgen dat de cliënt (weer) met plezier naar het werk ging!

september 2019 - december 2019

Meerdere tevreden cliënten

| Wat hield het traject in?

Herken je dit?

Je hebt het prima naar uw zin op je werk: leuke collega's, werk waar je goed in bent, geschikte werktijden en een salaris waar je tevreden mee bent. Kortom een goede werkplek voor jou. Wel wordt je een jaartje ouder en de veranderingen op het werk blijven doorgaan. Denk je nog wel eens terug aan hoe het werk 10-15 jaar geleden was? Niet meer te vergelijken met nu!

Waarom ontwikkeladvies?

Vraag je je wel eens af hoe je huidige werk er over tien jaar uit zal zien? Kun je jouw huidige werk nog wel tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Hoe kun je het werken leuk houden? Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden en welke stappen moet je zetten? Het ontwikkeladvies biedt de mogelijkheid om, met een professionele loopbaanadviseur, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Wat heb jij eraan?

Tijdens de persoonlijke begeleiding zullen we jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen bespreken. Na het volgen van dit ontwikkeltraject zul je meer zicht hebben op wat de toekomst voor je brengt en hoe je hier zelf invloed op kan hebben. Je zult een beter beeld hebben van wat je wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat je werkend, en met plezier, de AOW-leeftijd kan bereiken. Op basis van deze gesprekken stellen we een duidelijk en bruikbaar ontwikkelplan op. Met dit plan kun je de toekomst aan!

Deelname in een veilige omgeving

Deelname aan het traject is volledig op vrijwillige basis. De gesprekken vinden plaats in een voor jou veilige omgeving. Wat tijdens het ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen jou en mij. Je werkgever wordt dus niet geïnformeerd over je deelname en de resultaten van het traject. Je mag uiteraard zelf beslissen of je dit later met je leidinggevende bespreekt of niet.

Wat verwacht ik van jou?

  • Voor aanvang vul je een vragenlijst (zgn. nulmeting) in over je huidige werk en loopbaan.
  • Je  toestemming dat het Ministerie van SZW via het onderzoeksbureau Regioplan jou mag benaderen met een nieuwe vragenlijst.
  • Het ondertekenen van een prestatieverklaring ter controle van je deelname en de uitvoering van het Ontwikkeladvies.

Het ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week in loondienst of als ZZP’er werkzaam zijn.

Als je al werkloos bent, je werk wegens ziekte niet meer kan doen of al een ontslag/reorganisatie regeling voor jou van kracht is kun je niet deelnemen.

2019 | Design & Development Coffeeclip