ontwikkeladvies

Welke weg te bewandelen?

Welke weg te bewandelen?

Het Ontwikkeladvies traject 


Ben jij een mens van de praktijk? Zit jij zonder werk thuis of verdwijnt jouw baan op termijn? Overweeg jij een carrière switch? Of wil jij wat anders, maar weet je niet wat? Schakel hulp in en schrijf je nu in voor een ontwikkeladvies. Het is erop gericht om jou concreet een stap vooruit te helpen in je loopbaan of zoektocht. Je maakt een arbeidsmarktscan en ontdekt waar jouw kansen liggen. Je krijgt in minstens 4 uur ontwikkeladvies inzicht in wie je bent, wat je kan en wat je wil. Daarnaast stellen we een persoonlijk ontwikkelplan op. 


Het doel
Het doel van het ontwikkeladvies is om mensen in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om bezig te zijn met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.


Voor wie?
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen. Dit kan zinvol zijn voor zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief ZZP'ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk (meer) hebben. 


Wat is een ontwikkeladvies?
Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal gemiddeld 4 uur duren. Dit advies wordt door een onafhankelijke en professionele loopbaanadviseur uitgevoerd. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan of een ondernemersscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. 

Weten of ontwikkeladvies jou kan helpen?