ontwikkeladvies

Welke weg te bewandelen?

Welke weg te bewandelen?

Vanaf 1 april 2022 gratis het STAP ontwikkeladvies traject of loopbaanadvies


Ben jij een mens van de praktijk? Zit jij zonder werk thuis of verdwijnt jouw baan op termijn? Overweeg jij een carrière switch? Of wil jij wat anders, maar weet je niet wat? Schakel hulp in en schrijf je nu in voor gratis loopbaanadvies. Het is erop gericht om jou concreet een stap vooruit te helpen in je loopbaan of zoektocht. Je maakt een arbeidsmarktscan en ontdekt waar jouw kansen liggen. Je krijgt in minstens 4 uur loopbaanbegeleiding inzicht in wie je bent, wat je kan en wat je wil. Daarnaast stellen we een persoonlijk arbeidsplan op. 

Deze overheidssubsidie, ook we STAP ontwikkeladvies genoemd, is vanaf 1 april opengesteld.


Let op: dit ontwikkeladvies ter waarde van € 700,-- is speciaal bedoeld voor mensen die niet geschoold zijn of praktisch geschoold (maximaal mbo-2 niveau). Er is een beperkt aantal adviezen beschikbaar.

Dus meld je snel aan. Je kunt hiervoor in Oldenzaal en omgeving terecht bij mij als erkend loopbaancoach terecht. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Noloc. Ik verzorg ook de subsidieaanvraag en dan kun je vanaf 1 april starten. 


Het doel
Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om bezig te zijn met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.


Voor wie?
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief ZZP'ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben. 


Wat is een ontwikkeladvies?
Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan of een ondernemersscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs.

Informatie van het ministerie van SZW voor deelnemers
Het ministerie van SZW publiceert informatie over deze regeling op:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Weten of ontwikkeladvies jou kan helpen?